Finance Scandinavia - REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Kotimainen Rahalaitos hoitaa Finance Scandinavia hakemusprosessin kokonaisuudessaan. Rahalaitos on sinuun yhteydessä heti hakemuksen lähetettyäsi. Rahalaitos.fi asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin eri palveluiden yhteydessä. Tästä rekisteriselosteesta selviää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Eone Oy / Rahalaitos (myöhemmin Rahalaitos.fi)
Yhteystiedot: Kalevantie 7 C 33100 TAMPERE
Y-tunnus: 1716336-7

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Puhelin: 03-3392 8300
Sähköposti: info (a) rahalaitos.fi

3. Rekisterin nimi

Rahalaitos.fi asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietoja käsitellään luotonhakijan luottopäätöksen toteuttamiseksi. Tietoja hankitaan luotonhakijalta tai hänen edustajiltaan, viranomaisten tai muiden tahojen ylläpitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotieto- rekisteristä Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rahalaitos.fi käyttää luotonhakijarekisteriään myös heille suunnattuun markkinointiin. Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, jollei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta ulkopuolisille.

5. Rekisterin tietosisältö

· Asiakkaan ilmoittamat tiedot luottopäätöksen toteuttamiseksi
· Asiakkaan mahdollinen kielto luovuttaa hänen antamiaan tietoja muille yrityksille suoramarkkinointia varten.
· Asiakkaan mahdollinen kielto lähettää hänelle mitään tarjouksia.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteystiedot saadaan asiakkaalta asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

7. Tietojen luovutus

Rahalaitos voi luovuttaa tietoja Suomen lainsäädännön sääntelemissä rajoissa. Rahalaitoksen henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

Elektroninen / konekielinen aineisto: Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat lukitussa ja vartioidussa tilassa. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja erilaisin salaus ja verkkoteknikoin ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Verkkosivustossa tietoja suojataan SSL -suojatulla yhteydellä, sekä salauksella tietojen siirtojen yhteydessä. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

9. Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee jättää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Eone Oy / Rahalaitos.fi - Kalevantie 7 C, 33100 TAMPERE